34. kotorský závod

Propozice k závodu

pořadatel: 513.07 přístav vodních skautů FLOTILA Liberec
termín: sobota 23. 4. 2016 od 8:00 do cca 14:00
místo: Liberec, přehrada na Harcovském potoce, u klubovny Flotily Liberec (GPS: 50°46'8.411"N, 15°4'12.397"E)
technické zajištění: Flotila Liberec
vrchní rozhodčí: Šmudla - Ing. Pavel Langr (kapitán přístavu)
tajemník závodu: Spacák - Mgr. Alexandr Potěšil (přístavný přístavu)
druh závodu: veřejný pro skautské a další mládežnické organizace na zajištěných závodních pramicích
P650 a pramicích vodních skautů P550
přihlášky: elektronicky (vyplněná v PC, NE oskenovaná) - PDF přihláška emailem (flotila.liberec@gmail.com) - do 22. dubna do 20.00
Pro úspěšné uložení a odeslání v elektronické podobě prosím aktualizujte na verzi 11 Adobe Reader http://get.adobe.com/cz/reader
přihlášky na místě 8.00 - 8.40
startovné: členové Junáka: 100,- Kč/posádka
ostatní 150,- Kč/posádka
stravování: z vlastních zásob; menší občerstvení formou sušenky a pití v cíli
ubytování: případné požadavky na ubytování budeme řešit osobně
kontaktujte nás emailem flotila.liberec@gmail.com a to nejpozději do půlky dubna
bezpečnost posádek: startují 5-členné, každý bude mít vlastní pádlo, plovací vestu patřičné kvality s minimální nosností 6kg – polystyrénové a nafukovací vesty nebudou do závodu připušteny, plavidla zajišťuje pořadatel!
ceny: nejlepší posádky každé kategorie obdrží ceny; vítěz memoriálu putovní plaketu
každá posádka obdrží diplom s umístěním
každý účastník pamětní list
popis závodu: přerušovaná plavba na pramici k jednotlivým disciplínám
délka tratě během hlavního závodu je cca 2,9 km,
nejmladší kategorie 1,8 km, kormidelník u těchto kategorií nepádluje
disciplíny závodu*: hod záchranným kruhem nebo házečkou
střelba ze vzduchovek
v polovině trasy výměna stran pádlující posádky
běh terénem
určování azimutu nebo orientační běh
disciplína s překvapením
*změna disciplín vyhrazena upřesnění proběhne na brífinku kormidelníků po slavnostním nástupu

Přihláška

U kategorií „žabičky" a „vlčata" tvoří posádku 4 závodníci dané kategorie a kormidelník starší 18-ti let (jakéhokoliv pohlaví). U závodních posádek „skautky, skauti, rangers a roveři" tvoří posádku 5 účastníků včetně kormidelníka příslušné kategorie. Do kategorie „OPEN" je možné přihlásit koedukované posádky věkem neomezené. Kategorie bude otevřena pouze v případě přihlášení alespoň tří posádek (výjimkou je kategorie „OPEN")!

Přihlášky PDF - viz. přílohy níže.

Přihlášku stáhněte, vyplňte (adobe reader XI) a odešlete na email flotila.liberec@gmail.com
s předmětem "kotorský závod".

Flotila Liberec se zavazuje, že osobní data uvedená do přihlášek závodu
nebudou poskytnuta třetí osobě.