Vánoční výprava - kronika

1. den
První den jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží. Jeli jsme do Sloupu v Čechách. Mezi tím jsme dvakrát přestupovali, protože byla výluka na trati. Když jsme dojeli do Nového Boru, šli jsme ještě pár kilometrů pěšky do chaty ve Sloupu. Vlčata už v chatě byla. Tak jsme se najedli, dali ping – pong a šli spát.

2. den
Druhý den jsme vstali a šli na rozcvičku. Po rozcvičce jsme si dali snídani a chvilku jsme po tom hráli ping – pong. Po půl hodině jsme se oblíkli a šli jsme ven na výlet do Modlivého dolu. Tam jsme se najedli a pokračovali jsme dál do Přírodního divadla. V divadle jsme si řekli, koho si vážíme a proč. Potom, co jsme si popovídali, vrátili jsme se do chaty. Po návratu jsme měli chvíli na ping-pong, tak jsme si zahráli. Po hodině jsme měli společný program s vlčaty. Prvním bodem programu byla příprava slavnostní večeře. Pak jsme všichni vyráběli svíčky, lodičky, tiskátka a stavěli betlém. Součástí programu byl i zpěv a naučit se dvě koledy. Ke konci společného programu byla večeře - salát a řízek. Na závěr jsme si prohlídli fotky za celý rok a dali si dárky. Pak jsme šli spát.

3. den
Třetí den jsme uklízeli od snídaně po oběd a pak jsme šli na nádraží a jeli jsme domů.

Sepsal: Klíčník