Vánoční výprava - kronika

Vánoční výprava byla letos v Jičíně v krásném skautském srubu hned pod lesíkem s lomem a rozhlednou Čeřovka. Sešli jsme se skauti, vlčata i roveři v pátek na vlakovém nádraží a jeli vlakem přes Turnov. Večer po vybalení proběhly seznamovací hry a po skupinkách hráli scénky z různých pohádek a ostatní se snažili uhodnout název pohádky.

V sobotu ráno jsme všichni společně připravovali bramborový salát a pak jsme se vydali na výlet. Vlčata zdejší alejí k Valdštejnské lodžiji a na Zebín. Skauti na Bradu na vyhlídku, k Rumcajsově jeskyni a nakonec na tajemné Ossarium, kde byla chvilka k zamyšlení se nad uplynulým rokem. Roveři jeli projít část prachovských skal. Po návratu z výletu nás čekaly vánoční zvyky, jako pouštění lodiček, učení se vánočním koledám, zdobení perníčků a další. Následovala slavnostní večeře, rozdávání dárků a promítání fotek z uplynulého roku prokládané zpíváním koled a pojídáním cukroví a ovoce.

V neděli byl na pořadu hlavně úklid a krátká hra venku. Pak se všichni vydali po obědě na vlak a domů.

Akce byla velmi povedená, i z hlediska účasti, zúčastnilo se 13 vlčat, 14 skautů, 5 roverů a dospělí.