Historie začala... (1947-1967)

Do střediska přišel Oleg Kovářík, který se stal záhy kapitánem 1.oddílu vodních skautů II.střediska Liberec a pod přezdívkou Kápi byl známou vodáckou osobností.

Oddíl sídlil ve střediskové klubovně na Vápence, první Svojsíkův závod v Liberci vyhráli vodní skauti. Činnost v rámci střediska, pořadatelská činnost při oslavách (vždycky jsme byli krásní kluci), zbudování prámu na jezírku u ZOO, tábor na Souši (tehdy zvané Darre) ještě s celým střediskem. Tábor byl okořeněn nedostatkem jídla, ohromnou chutí do manuální práce a nočními přestřelkami s německými pašeráky, běženci a záškodníky. Nad zahrabanými hlávkami zelí vznikl první mýtus – o hrobu partyzána Bedříška Brunclíka.

1947

V předjaří se oddíl stěhuje do klubovny na Jezírku a pak do ulice Na svahu. První vlastní tábor o šestnácti lidech na Souši s vlastnoručně postavenou pramicí TeČeTo, tvrdým výcvikem a nezdolným sebevědomím. Racek a Kápi se v Praze zúčastňují tzv. Švédského závodu oldskautů, ve kterém zvítězili.

1948

První tlak vítězné KSČ vůči Junáku směřoval proti vodním skautům. Jsou na závěr roku zrušeni jako samostatná složka Junáka. Liberecký 1.oddíl vodních skautů se tak stává 7.oddílem. Tábor má na Jizeře u Kláštera Hradiště, dodnes je tam ve skále vytesané kormidelní kolo. Na pozvání kolínských vodních skautů (jistěže Černého Johna) se Špunt s posádkou zúčastnil závodu „O MODROU STUHU“. Kápi odchází na vojnu a oddíl vede Mrně.

1949

Oddíl má tábor u Bakova a po něm putovní tábor po Jizeře a Labi až do Děčína. Protože už dochází k rušení skautských oddílů, vzbuzují modré šátky a košile pozornost a obdiv. Posádka v Děčíně prodává pramici, aby měla na cestu zpátky domů. Oddíl ještě několik týdnů živoří a v září se rozchází.

1950–1967

Mnozí členové se snaží založit něco jiného. Vlivem Jiřího Bartoše tak mj. vzniká kanoistický oddíl při tehdejší DSO Lokomotiva. Další členové během let odcházejí do zahraničí.

V polovině šedesátých let vznikají různé organizace pokoušející se obnovit Junák, v Liberci jsou to Modré kruhy – v jednom působí Jiří Bartoš – Taktik.